Kalendarium


KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
Z ŻYCIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 
IM. OBROŃCÓW ZIEMI RADZANOWSKIEJ W ROGOLINIE

 

1999 r.

 • Uchwałą Rady Gminy w Radzanowie zostało powołane Publiczne Gimnazjum w Rogolinie. Stanowisko Wójta zajmował wówczas p. Wiesław Gajda. Pierwszym Dyrektorem gimnazjum została p. Anna Fatek, która pełniła tę funkcję do 2007r.
 • Gimnazjum otrzymało nowoczesną, jak na tamte czasy, pracownię komputerową z programu ministerialnego.
 • Odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszego rocznika gimnazjalistów na uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogolinie.
 • Zainicjowano działalność sportową, powstały pierwsze drużyny sportowe: dziewcząt i chłopców.

 

2000 r.

 • Z okazji Dnia Wiosny został zorganizowany pierwszy rajd gimnazjalistów po terenie gminy Radzanów.
 • Ze względu na to, iż liczba uczniów wzrastała, zdecydowano o rozbudowie gimnazjum. W 2000r. uroczyście oddano do użytku pierwszą część nowego budynku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, Kuratorium Oświaty w Radomiu, proboszcz parafii Radzanów, wykonawcy inwestycji oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy Radzanów.
 • Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Rogolinie zorganizował II Zjazd Samorządów z gimnazjów powiatu białobrzeskiego. To wyjątkowo udane przedsięwzięcie miało na celu integrację młodzieży z całego obszaru powiatu białobrzeskiego i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników.

 

2001 r.

 • Nastąpiła dalsza rozbudowa budynku szkoły, oddano kolejną część z salami lekcyjnymi i sanitariatami.
 • Powstał Hymn szkoły, którego autorami są: p. Stanisław Śledź i p. Henryk Morawski. Premiera Hymnu miała miejsce podczas uroczystego ślubowania drugiego rocznika gimnazjalistów.
 • Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dla społeczności szkolnej i dla mieszkańców gminy Radzanów przepiękny montaż poetycko – muzyczny pt. „Jesienna zaduma”.
 • W gimnazjum w Rogolinie powstał SzOK, czyli Szkolny Ośrodek Kariery, który funkcjonuje do dziś. Szkolny doradca zawodowy pomaga uczniom w planowaniu dalszego kształcenia.

 

2002 r.

 • Pierwszy rocznik absolwentów przeszedł pomyślnie egzamin gimnazjalny i opuścił mury Publicznego Gimnazjum w Rogolinie.

 

2003 r.

 • Gimnazjum przystąpiło do programu SUS, czyli Szkoły Uczące Się.
 • Przy szkole powstała I Drużyna Harcerska Ziemi Radzanowskiej. Akcje, w których harcerze uczestniczą od siedmiu lat, rozsławiają naszą szkołę i gminę w całym regionie radomskim. Nie sposób nie wspomnieć tu o Betlejemskim Światełku Pokoju czy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
 • Założony został szkolny radiowęzeł, który służy nam do dziś.
 • Po roku wytężonej pracy uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Rogolinie otrzymało tytuł „Szkoły z klasą”, jako jedyna placówka w powiecie białobrzeskim.
 • Akcja „Szkoła z klasą” zakończyła się pamiętną imprezą o nazwie „Święto Szkoły, czyli wędrówka po wybranych krajach Europy”. Uczniowie zaprezentowali kulturę, stroje, obyczaje i kuchnię krajów europejskich.

 

2004 r.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli realizację pierwszych projektów: zrealizowano projekty: „Wiosna, ach to ty…, czyli optymistyczne powitanie wiosny” oraz „Piorunochron” w ramach programu Pracownia Umiejętności.
 • Odbył się również rajd pieszy, który był finałem projektu „Ścieżkami historii, legend i tradycji Ziemi Radzanowskiej” realizowanego w ramach programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

2005 r.

 • Odbył się finał II edycji konkursu „Piorunochron”.
 • Szkoła otrzymała nowoczesną pracownię internetową w ramach ministerialnego programu „Pracownie komputerowe dla szkół”.
 • Zrealizowany został projekt „Rowerem przez gminę Radzanów”, dzięki któremu wytyczony został szlak rowerowy po terenie naszej gminy. Projekt ten był realizowany z programu Działaj Lokalnie.
 • Szkoła przystąpiła do realizacji projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – „Sztuka angielskiej rozmowy”, pozyskując w ten sposób nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych.

 

2006 r.

 • Uroczyście oddana została do użytku dla uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej długo oczekiwana sala gimnastyczna.

 

2007 r.

 • Szkoła otrzymała kolejną nowoczesną pracownię internetową – z komputerami Macintosh.
 • Założona została oficjalna strona internetowa Publicznego Gimnazjum w Rogolinie.
 • Społeczność szkolna wzięła udział w uroczystych obchodach 144. rocznicy Bitwy Radzanowskiej, co było zainicjowaniem działań związanych z nadaniem szkole imienia.
 • Dyrektorem gimnazjum zostaje p. Edyta Sztyler, której nominację na to stanowisko uroczyście wręczył Wójt Gminy Radzanów – p. Stanisław Fatek.

 

2008 r.

 • Po trwających rok przygotowaniach Publiczne Gimnazjum w Rogolinie otrzymało imię Obrońców Ziemi Radzanowskiej oraz ufundowany przez Radę Rodziców sztandar.
 • Pozyskaliśmy pierwsze pieniądze z funduszy unijny, dzięki czemu zrealizowaliśmy projekt „Twoja wiedza – Twoje okno na świat”. Uczniowie klas trzecich mogli uczestniczyć w zajęciach przygotowujących ich do egzaminu gimnazjalnego, zostali również objęci opieką w zakresie doradztwa zawodowego.

 

2009 r.

Rok 2009 to dalsza realizacja projektów. Było ich już kilka. Działania w ramach projektów i pozyskiwane fundusze pozwalają nam urozmaicać szkolną codzienność, podnosić jakość funkcjonowania naszego gimnazjum.

 • Pierwszy zrealizowany w 2009 roku projekt to projekt pt. „Grunt to dobry start” w ramach programu Działaj Lokalnie. Dzięki niemu przy szkole została umieszczona tablica informująca o szlaku rowerowym biegnącym przez gminę Radzanów.
 • Kolejny zrealizowany projekt to „Więcej sportu w naszej gminie” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Uczniowie – sportowcy mogli dzięki temu projektowi uczestniczyć w wielu różnorodnych zajęciach sportowych, dostali nowe stroje, wyjechali na atrakcyjny obóz sportowy.
 • I kolejny projekt – „Nasza gmina w naszych rękach” ogłoszony przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu Razem Możemy Więcej. Efektem działań w ramach tego programu jest wydanie albumu na okoliczność jubileuszu 10 – lecia Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie dotyczącego naszej szkoły i gminy Radzanów, zorganizowaliśmy również obszerną wystawę fotograficzną ukazującą dziesięć lat działalności gimnazjum w Rogolinie na tle urokliwych krajobrazów naszej gminy.
 • Lada chwila ruszamy również z realizacją kolejnych działań w ramach projektu „Szkoła areną możliwości”. Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z bardzo szerokiej oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.
 • Dzięki kolejnemu projektowi „Muzyka łagodzi obyczaje” ogłoszonego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Programu Razem Możemy Więcej w szkole powstanie zespół instrumentów dętych.
 • Zwieńczeniem 10 – letniej działalności naszej placówki była uroczystość dotycząca jubileuszu 10 – lecia istnienia Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie, która odbyła się 25.09.2009 r.

 

2010 r.

 • W styczniu gościliśmy Młodzieżową Powiatową Orkiestrę Dętą „Głosy serc” z Przysuchy, która zaprezentowała ciekawe impresje muzyczne oraz pokaz musztry.
 • Z okazji Dnia Kobiet został przygotowany wieczór poetycki pt „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy”, który przyjęto z wyrazami podziwu i uznania dla młodych talentów aktorskich i muzycznych.
 • 22 marca świętowaliśmy Dzień Wesołej Matmy połączony z konkursem Kangur oraz Dzień Wiosny.
 • Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragedii w Smoleńsku. Społeczność szkolna przygotowała apel, który stał się hołdem dla wszystkich poległych 10.04.
 • Kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie uczcili akademią o charakterze patriotycznym.
 • Harcerze z naszego gimnazjum wzięli udział w XXXIII Rajdzie WISŁA. Zdobyli najwyższą nagrodę- Puchar Starosty Sochaczewskiego.
 • 09.06 odbył się rajd pieszy śladami Obrońców Ziemi Radzanowskiej.
 • Szóstoklasiści z naszej gminy odwiedzili szkołę i wzięli udział w prezentacji placówki. Zapoznali się z wyposażeniem sal, nowymi wychowawcami, obejrzeli widowisko „Mały Książę”.
 • Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do spotkań wszystkich pracowników oświaty, którzy pracowali na terenie gminy.
 • W dniu 25 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.
 • 18.10 ze wzruszeniem obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem: ,, Jan Paweł II - Odwaga Świętości.”
 • W związku z obchodami święta Halloween uczniowie z koła językowego wraz z opiekunem zorganizowali konkurs, w którym uczestnicy układali rymowanki, rozsypanki wyrazowe w języku angielskim o tematyce hallowenowej.
 • Kolejne obchody Święta Niepodległości społeczność szkolna uczciła akademią dotyczącą współczesnego patriotyzmu i pielęgnowaniu pamięci o tych, którzy oddali życie dla Ojczyzny.
 • Podczas „długiego” weekendu, w dniach 13-14.11 harcerze z naszego gimnazjum wyjechali do Borkowic, aby tam w sobotni wieczór wziąć udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej połączonym z nocnym rajdem oraz uczestnictwem we Mszy Świętej.
 • Wigilię w naszej szkole obchodziliśmy, organizując spotkanie opłatkowe połączone z kolędowaniem, a w klasach przy wigilijnym poczęstunku.

 

2011 r.

 • Już po raz czwarty harcerze z I D.H Ziemi Radzanowskiej wzięli udział w akcji Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy. Zebrali wiele środków, które przekazali na rzecz fundacji J.Owsiaka, zajmującą się dziećmi z chorobami nefrologicznymi i neurologicznymi.
 • W związku z realizacją projektu Szkoła z klasą, zorganizowaliśmy w naszej szkole debatę dotyczącą T.I.K., mówiącą o wykorzystaniu w polskiej szkole nowych czasów komputera oraz Internetu.
 • Nasi uczniowie zaangażowali się w program „Trzymaj formę,” podejmując liczne akcje i działania w celu poprawy dbałości o zdrowie.
 • Grupa uczniów uczestniczących w zajęciach „Wiedza twoja przyszłością,” wyjechała na warsztaty artystyczne do Otwocka. Uczniowie odwiedzili wiele ciekawych miejsc oraz intensywnie uczestniczyli w zajęciach doskonalących ich umiejętności.
 • 18.03 uczniowie mieli okazję być świadkami lekcji „żywej historii” dzięki odwiedzinom grupy artystycznej REKONSTRUKTO.
 • Pierwszy Dzień Wiosny wszyscy powitali inaczej niż zwykle. Został zorganizowany Dzień Talentów, na którym młodzi artyści prezentowali różnorodne umiejętności.
 • Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wójta gminy Radzanów- Stanisława Fatka. Pożegnaliśmy go wspólnie, uczestnicząc w marszu żałobnym.
 • 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie uczcili akademią o charakterze patriotycznym.
 • Uczniowie gimnazjum zrealizowali także akcję z „Echem Dnia.” Zebraliśmy karmę, koce i pieniądze, by przekazać prezenty do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.
 • 1.06 zorganizowany został Festiwal Nauki, na którym klasa IIb przyswoiła nam Kodeks 2.0, przedstawiła statystyki ucznia gimnazjum oraz Tajemniczą liczbę pi.
 • Rajd pieszy po gminie „Poznajmy się w Radzanowie” to kolejna szansa na zintegrowanie młodzieży. Uczestnicy podzieleni na grupy ruszyli na wędrówkę szlakiem naszej urodziwej gminy.
 • 10 czerwca przeprowadziliśmy konkurs recytatorski, który miał za zadanie promowanie polskiej poezji współczesnej, lecz także tej odległej - zanikającej.
 • Po raz kolejny szóstoklasiści z naszej gminy spotkali się na Dniach Otwartych, na których zwiedzili szkołę, sale lekcyjne, wystawy fotograficzno-plastyczne. Zapoznali się z nowymi wychowawcami oraz obejrzeli widowisko „Różne oblicza miłości”.
 • Prowadzący wraz kandydatami do wyborów S.U przeprowadzili debatę, aby ułatwić uczniom wybór najbardziej odpowiedzialnych gimnazjalistów do samorządu.
 • W związku z odwiedzinami Zbigniewa Zamachowskiego oraz Roberta Grudnia zostało zorganizowane spotkanie poetycko- muzyczne, na którym p. Zamachowski przybliżył nam poezję Karola Wojtyły, a p. Grudzień umilał to spotkanie utworami muzycznymi.
 • Po raz kolejny uczniowie naszego gimnazjum przygotowali akademię poświęconą Dniu Papieskiemu pod hasłem „ Jan Paweł II -Człowiek Modlitwy”
 • 24.10. uczniowie wraz z opiekunami wyjechali na film Jerzy Hoffmana pt. „1920. Bitwa Warszawska,” opowiadający o losach trojga bohaterów na tle krwawych wydarzeń z 1920 roku.
 • Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do spotkań wszystkich pracowników oświaty, którzy pracowali na terenie gminy.
 • 10.11. w naszej szkole odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem w Grotkach tablicy memoratywnej upamiętniającej pobyt Henryka Sienkiewicza w tej miejscowości.
 • W listopadzie uczniowie z naszego gimnazjum wyjechali na II Białobrzeski Konkurs Ortograficzny- Dyktando 2011 o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów. Wszyscy zgromadzeni pisali tekst dyktanda, po czym komisja sprawdziła je i ogłosiła wyniki. Nasza uczennica z klasy IIIa Żaneta Łomża zajęła 2 miejsce.

 

2012 r.

 • 04.01 – Wyjazd uczniów do Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie . Wycieczka była nagrodą za udział w projekcie "Wiedza Twoją Przyszłością".
 • 08.01 –Udział harcerzy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Zbiórka dotyczyła pomocy ,,wcześniakom” i kobietom ciężarnym . Zebrano około 7,5 tysiąca zł..
 • 12 – 13.01 – Prezentacja projektów edukacyjnych. Klasy II i III prezentowały swoje pomysły. Nagrodzono dwa projekty: Silnik – pożyteczny wynalazek oraz Właściwe zachowanie się w sytuacjach zagrożenia życia
 • 28.02 – To dzień poświęcony noblistce M. Skłodowskiej – Curie. Uczennice przygotowały prezentację Wokół odkryć naukowych.
 • Kwiecień – Ruszył projekt edukacyjny dla klas –I - III Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła.
 • Szkoła realizuje ponadto projekt Mazowieccy Liderzy Sukcesu.
 • Gimnazjaliści aktywnie włączają się w akcje na rzecz pomocy zwierzętom i zbiórkę surowców wtórnych. Szkołę odwiedza psycholog zwierzęcy.  Działania  gimnazjalistów popularyzuje ,,Echo Dnia”.
 • 24 – 26.04  - Egzaminy gimnazjalne.
 • 04.05  Obchody 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • 07.05 – Spotkanie z Kuratorem sądowym na temat aspektów prawnych, konsekwencji zachowań przestępczych i wykroczeń młodzieży.
 • 08.05- Absolwenci naszej szkoły prezentowali wybrane szkoły ponadgimnazjalne.
 • 01.06 - Rajd pieszy szlakiem Bitwy Radzanowskiej.
 • Udział w 11. Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Po raz pierwszy festiwal odbył się w naszej szkole.
 • 06.06 - Organizacja i przebieg Dnia Otwartego.
 • Obchody Dnia Matematyki. Celem akcji było propagowanie tej dyscypliny naukowej.
 • 12.06 - Obchody Dnia Języków Obcych w celu popularyzowania umiejętności językowych.
 • 17.09 - 19.09 -  Przeprowadzenie debaty i wyborów do SU. Nowy samorząd w składzie: E. Sztyler, K. Kacprzyk, K. Kowalczyk i M. Kołtunowicz. Sekcję porządkową poprowadzi S. Styczyńska, a sekcję ds. promocji szkoły B. Jarosz.
 • Październik – ruszył Ogólnopolski Tydzień Kariery. W ramach tej akcji odbyły się min. spotkania z zawodami, debata na temat: Czy warto się uczyć? Poza tym dokonano analizy losów absolwentów. Uczniowie dali dowód pomysłowości, aktywności i dobrej woli, w myśl przewodnią OTK: Wszyscy dla wszystkich, razem dla kariery.
 • 11.10 – Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu uczniowie podziękowali  nauczycielom za ich wkład w rozwój oświaty i wychowania. Kadra pedagogiczna otrzymała statuetki Belfer Roku 2012.
 • 16. 10 – Obchody Dnia Papieskiego pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny.
 • 01. 11 – I Drużyna Harcerska Ziemi Radzanowskiej tradycyjnie trzyma wartę przy mogiłach bohaterów naszej ziemi.
 • 06. 11 – Spotkanie z panią E. Kosmo z wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na temat: Cyberprzemoc, cyberprzestępstwo jako znak czasów i licznych zagrożeń czyhających na młodzież.
 • 09. 11 – Ślubowanie klas pierwszych.
 • 11. 11 – Obchody Święta Niepodległości.
 • 22. 11 – Wycieczka do warszawskich Łazienek i Centrum Nauki Kopernik.
 • 06. 12 – Zorganizowanie debaty TIK na temat wykorzystania komputerów  i Internetu w edukacji. Wypracowanie Kodeksu 2.0.
 • W tym samym dniu gościli u nas: pilot LOT-u W. Tomaszewski oraz pasjonat lotnictwa S. Gabler.
 • 07. 12 – Szlachetna paczka. Dzięki akcji SU dwie rodziny otrzymały artykuły spożywcze i chemiczne, ubrania, zabawki. Uczniowie wykazali się wrażliwością na ludzką niedolę.
 • 23. 12 – Harcerze przekazują pani dyrektor Edycie Sztyler Betlejemskie Światełko Pokoju. Po spotkaniu wigilijnym "powędruje" ono do mieszkańców gminy. Niech niesie pokój i radość wszystkim.

 

2013 r.

 • 22. 01 – Prezentacja projektów edukacyjnych klas drugich. Publiczności spodobał się projekt Nasza Kadra 2014 oraz Co zrobić, aby nasza szkoła była bardziej ekologiczna?
 • 08. 03 – Przeprowadzenie gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom.
 • 21. 03 – Dzień Talentów i Giełda Hobbistów. Nasza szkoła znalazła się w gronie Szkół Odkrywców Talentów. Jesteśmy placówką podejmującą działania na rzecz ucznia zdolnego, wspieramy zainteresowania młodzieży.
 • 09. 04 – Spotkanie z pisarką dla młodzieży Gają Kołodziej.
 • 23 – 25. 04 – Egzaminy gimnazjalne.
 • 10. 05 – Uroczyste obchody 150. rocznicy Bitwy Radzanowskiej i 80. rocznicy katastrofy samolotu wojskowego w okolicach Smardzewa.
 • 18.05 – Organizacja Dnia Otwartego dla uczniów klas VI z naszej gminy, a w nim prezentacja projektu Młody Obywatel oraz warsztaty psychologa.
 • W tym samym dniu zorganizowano po raz pierwszy w naszej szkole biegi przełajowe o Puchar Dyrektora szkoły. Impreza odbyła się dzięki realizacji projektu Na sportowo – nie tylko raz.
 • 28. 06 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Kalendarium uroczystości w roku szkolnym 2013/2014

 • 02.09 – Inauguracja nowego roku szkolnego. Pani dyrektor E. Sztyler powitała serdecznie uczniów, rodziców, kadrę pedagogów, a wśród niej nowych nauczycieli: p. Olgę Adameczek (n-la biologii) oraz p. Sylwestra Michalaka (n-la wychowania fizycznego).
 • 24 – 25.09 – W szkole odbyła się debata do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali programy wyborcze.
 • 27.09 – III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie kl. II c pod opieką p. T. Celucha wyruszyli w teren, by sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców gminy.
 • 11.10 – Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie w tym dniu wyrazili wdzięczność pracownikom oświaty. Dedykowali Im piękne wiersze, wzruszające piosenki.
 • 14 – 20.10 – Ogólnopolski Tydzień Kariery. To olbrzymia inicjatywa na rzecz doradztwa zawodowego.
 • 16.10 – Dzień Papieski pod hasłem ,, Jan Paweł II - Papież Dialogu”. W naszej szkole zaprezentowano montaż słowno – muzyczny, wykorzystano fragmenty poezji Karola Wojtyły.
 • 22.10 – Żywa lekcja historii. Grupa artystyczna Rekonstrukto zaprezentowała rzymskie imperium i tradycje antyku. Dokonała przeglądu obyczajów epoki, uzbrojenia, ekwipunku, narzędzi tortur i zabaw plebejskich.
 • 28.10 – Udział naszych uczniów w projekcji głośnego filmu ,,Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
 • 01.11 – Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Harcerze złożyli w tym dniu kwiaty na mogiłach Obrońców Ziemi Radzanowskiej, zapalili znicze, trzymali honorową wartę.
 • 09. – 10.11 – 1Drużyna Harcerska Ziemi Radzanowskiej wzięła udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. J. Łąckiego w Borkowicach.
 • 08. 11 – Spotkanie z p. Zenonem Gierałą – autorem legend i podań Ziemi Radomskiej.
 • 08.11 - ,,Serce? – a to Polska właśnie”. Po raz 95. w naszym kraju czcimy 11Listopada jako Święto Niepodległości. Cytat z ,,Wesela” S. Wyspiańskiego był przewodnią myślą akademii, poświęconej tym, którzy wywalczyli Niepodległość naszej ojczyzny.
 • W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu Szkoła z klasą 2.0. Uczniowie przygotowali min. Targi 2.0, a więc stoiska z prezentacją wybranych punktów istniejącego kodeksu oraz zadaniami opartymi na TIK. 26.11 na lekcjach wychowawczych odbyła się debata dotycząca zmian w szkolnym kodeksie 2.0.
 • 08.12 – Szlachetna paczka. W tym roku obdarowaliśmy artykułami spożywczymi, papierniczymi i chemicznymi rodzinę z okolic Radomia. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie.
 • 20.12 – WIGILIA Bożego Narodzenia. Kilka dni wcześniej harcerze z 1DHZR przywieźli z Krakowa Betlejemskie Światełko Pokoju, by przekazać je mieszkańcom gminy jako symbol jedności, miłości i przebaczenia. Uczniowie przygotowali jasełka  i montaż słowny, przeplatany kolędami.
 • 12.01 – 22.finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej Seniorów. Zebrano 6.172 zł.
 • 17.01 – Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas II prezentowali swoje projekty, nad którymi pracowali w I semestrze. Następnie poddano je ocenie uczniów i nauczycieli.
 • 21.01 – Udział 4 uczniów w VI Białobrzeskim Festiwalu Angielskich Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych. Nasz wokalista K. Kacprzyk zajął III miejsce w kategorii gimnazjum.
 • 28.01 – Dzień Nietypowych Sportów przygotowany przez SU.
 • 28.03 – Uczniowie wzięli udział w projekcji filmu ,,Kamienie na szaniec” w reżyserii Roberta Glińskiego. Sam reżyser powiedział, że [film] ,,…ma skłaniać do refleksji na temat wartości…”
 • 02.04 – Szkolny Dzień Talentów. Wszyscy uczniowie prezentowali w tym dniu swój potencjał i potencjał grupy. Odbył się turniej Supermózg, przedstawiono też Odkrycie Roku 2013/14.
 • 23 – 25.04 – Egzaminy gimnazjalne, do których przystąpiło 52 uczniów naszej szkoły.
 • 30.04 – Dzień Absolwenta to okazja do wymiany doświadczeń, informacji, porad, wniosków. Absolwenci podpowiadają kierunki kształcenia, zawody, szkoły, co jest prawdą, a co mitem.
 • 05.05 – Upamiętnienie 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3Maja akademią obrazującą sceny z kart historii, sylwetki wybitnych Polaków, twórców Konstytucji.
 • 14.05 – Otwarcie jednej z kilku inwestycji gminy, czyli wielofunkcyjnego boiska    przy PSP im. H. Sienkiewicza i PG im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas min. Wojewoda Mazowiecki, p. J. Kozłowski, Starosta białobrzeski, p. A. Oziębło oraz Wójt Gminy Radzanów, p. S. Kruśliński.  
 • 16 – 18.05 – Udział harcerzy w Ogólnopolskim Rajdzie ,,Wisła” zorganizowanym przez Chorągiew Mazowiecką ZHP im. W. Broniewskiego w Płocku.
 • 30.05 – Obchody 10 – lecia 1. Drużyny Harcerskiej Ziemi Radzanowskiej. To świetna okazja do nadania drużynie imienia i proporca. Po odczytaniu rozkazu przyjęła ona imię ppop. Stanisława Pruszkowskiego – bohatera kampanii wrześniowej z 1939 r.
 • 06.06 Warszawa, Arkady Kubickiego – Grupa uczniów działająca w programie CEO Młody Obywatel  pod opieką p. M. Bąk i p. M. Jagiełło uczestniczyła  w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Wcześniej wykonano album ze zdjęciami zabytków naszej gminy oraz przygotowano regionalne smakołyki.
 • 18.06 – Dzień Otwarty i Dzień Języków Obcych. Samorząd Uczniowski dokonał prezentacji szkoły, w tym nauczycieli, sal dydaktycznych, przedmiotów, przypomniał zasady korzystania z TIK. Chór szkolny wykonał kilka piosenek w j. angielskim i rosyjskim. Na zakończenie przedstawiła się 1.DHZR im. S. Pruszkowskiego.
 • 30.06 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę, a rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły uhonorowała dyplomami. Najlepszą uczennicą została  Natalia Napiórkowska z kl. III. Otrzymała ona Nagrodę Starosty, najlepszym sportowcem  uczeń kl. I Patryk Jędra. Wszystkim gratulujemy promocji do następnej klasy i życzymy miłego wypoczynku wakacyjnego.

                                                                                  Opracowała: B. Jaworska  

Kalendarium uroczystości w roku szkolnym 2014/2015

 • 01.09 – Inauguracja nowego roku szkolnego. Pani dyrektor E. Sztyler powitała serdecznie uczniów, rodziców, kadrę pedagogów, pracowników szkoły. Gorące brawa otrzymali uczniowie klas I – ych oraz ich wychowawcy. Z życzeniami samych radosnych dni w szkole i dobrych ocen rozeszliśmy się do sal.
 • 19 – 21.09 – XXIII Dni Chorągwi Mazowieckiej w Grójcu – udział 11 harcerzy z naszej drużyny, którzy tworzyli patrol. Motywem łączącym obchody była tematyka związana z 70. Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
 • 23 – 27.09 – Udział uczniów w obozie edukacyjnym Euro – Week – Szkoła Liderów, zorganizowanym w Bystrzycy Kłodzkiej.
 • 24 – 25.09 – W szkole odbyła się debata do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali programy wyborcze.
 • 28.09 – III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie kl. IIc pod opieką p. T. Celucha wyruszyli w teren, by sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców gminy. Wyniki były imponujące.
 • 01.10 – W tym dniu odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nich udział 33,13% społeczności uczniowskiej. Największą liczbę głosów otrzymała A. Gajda, która zaproponowała zastąpienie funkcji przewodniczącego na funkcję lidera. Poza tym do S.U. weszli: K. Kowalczyk, P. Korycki, P. Smolaga.
 • 02.10 - Wyjazd uczniów do kina na film pt. ,,Miasto 44” w reżyserii J. Komasy. Film jest wizją tego, co działo się podczas Powstania Warszawskiego. To opowieść o ginącym mieście i tych, którzy zdecydowali się za nierówną walkę z wrogiem.
 • 10.10 - Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie w tym dniu wyrazili wdzięczność pracownikom oświaty. Dedykowali Im żartobliwe scenki o szkole, wzruszające piosenki. Wśród zaproszonych byli emerytowani pracownicy szkoły
 • 16.10 – Dzień Papieski pod hasłem ,, Świętymi bądźcie”. W naszej szkole zaprezentowano montaż słowno – muzyczny, wykorzystano fragmenty poezji Karola Wojtyły.
 • Wrzesień/październik – Sprzątanie świata. Realizacja projektu edukacyjnego ,,Pomóżmy kasztanowcom”. Projekt ma na celu zaangażowanie młodzieży w ochronę  i pielęgnację kasztanowców. Uczniowie propagowali ideę odpowiedzialności za ochronę drzew, popularyzowali wiedzę o nich, podjęli działania praktyczne typu grabienie liści, zbiórka kasztanów dla przedszkolaków.
 • 17 – 18.10 – Część harcerzy wzięła udział w warsztatach zorganizowanych w Starej Błotnicy, następnie w uroczystym Przyrzeczeniu Harcerskim. Harcerze zdobywali wiedzę z zakresu historii ZH, szyfrologii, topografii, prawa harcerskiego. Dwa dni wcześniej uczestniczyli w zawodach strzeleckich o Puchar Drużynowego 1. DHZR im. ppor. S. Pruszkowskiego.
 • 01.11 – Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Harcerze złożyli w tym dniu kwiaty na mogiłach Obrońców Ziemi Radzanowskiej, zapalili znicze, trzymali honorową wartę.
 • 03.11 – Udział naszych uczniów w V Białobrzeskim Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów. Tradycyjnie tekst dyktanda przygotował prof. dr hab. A. Markowski.
 • 08.11 - Po raz 96. w naszym kraju czcimy 11 Listopada jako Święto Niepodległości. Cytat ,,Polsko ty moja” był przewodnią myślą akademii, poświęconej tym, którzy wywalczyli Niepodległość naszej ojczyzny. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu Szkoła z Klasą 2.0, do którego zaangażowano polonistów, nauczyciela historii i j. rosyjskiego. Zrealizowano ścieżkę Projekt edukacyjny oraz Uczymy innych.
 • 27.11 – Ślubowanie klas pierwszych.
 • 03.12 – W ramach projektu ,,Moja przyszłość’’ zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.
 • 08.12 – Szlachetna paczka. W tym roku obdarowaliśmy artykułami spożywczymi, papierniczymi i chemicznymi sześcioosobową rodzinę z okolic Radomia. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie.
 • 15.12 – Wyróżnienie dla zespołu wokalno – instrumentalnego w V Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Białobrzegach.
 • 19.12 – Wigilia Bożego Narodzenia. Kilka dni wcześniej harcerze z 1 DHZR przywieźli z Krakowa Betlejemskie Światełko Pokoju, by przekazać je mieszkańcom gminy jako symbol jedności, miłości i przebaczenia. Uczniowie pod opieka p. E. Szyderskiej przygotowali montaż słowny, przeplatany kolędami.
 • 11.01 – 23.finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę w tym roku przeznaczono dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Zebrano 3.717 zł. Wolontariuszom dziękujemy.
 • 13.01 – Wyjazd do Radomia na spektakl teatralny ,,Balladyna” wystawiony przez Teatr Nowy ze Słupska.
 • 16.01 – Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas II prezentowali swoje projekty, nad którymi pracowali w I semestrze. Następnie poddano je ocenie uczniów i nauczycieli. Wygrał projekt ,,Nie kradnij”, w wykonaniu uczniów z kl. IIc pod opieką p. M. Wrocławskiej.
 • 05. 03 – W ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 odbyło się spotkanie z autorką książek, felietonów, programów telewizyjnych dla młodzieży z p. M. K. Piekarską.
 • 01.04 – Szkolny Dzień Talentów. Uczniowie prezentowali w tym dniu swój potencjał i umiejętności. Nagrodzono uczniów za zdolności muzyczne i pamięciowe.
 • 21 – 23.04 – Egzaminy gimnazjalne, do których przystąpiło 52 uczniów naszej szkoły.
 • 28.04 – Spotkanie z autorem zbioru opowiadań i szkiców literackich ,,Kalejdoskop pamięci” p. H. Morawskim.
 • 30.04 – Dzień Absolwenta to okazja do wymiany doświadczeń, informacji, porad, wniosków. Absolwenci podpowiadali kierunki kształcenia, zawody, szkoły, co jest prawdą, a co mitem.
 • 05.05 – Upamiętnienie 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja akademią obrazującą sceny z kart historii, sylwetki wybitnych Polaków, twórców Konstytucji.  
 • 15 – 17.05 – Udział harcerzy w Ogólnopolskim Rajdzie ,,Wisła” zorganizowanym przez Chorągiew Mazowiecką ZHP im. W. Broniewskiego w Płocku. Harcerze zajęli III miejsce na trasie, której motywem przewodnim były dzieje Harrego Pottera.
 • 03.06 – Pieszy rajd szlakiem Patronów Szkoły. W tym samym dniu odbył się Dzień Otwarty i Dzień Języków Obcych. Samorząd Uczniowski dokonał prezentacji szkoły.
 • Zakończono realizację projektu „Fitness park w Rogolinie”. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Radzanowie, dotacjom z programu „Działaj lokalnie” oraz funduszom Rady Rodziców urządzono zewnętrzną siłownię, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz bieżnię lekkoatletyczną.
 • 17.06 – odbyło się spotkanie z Policją na temat bezpieczeństwa podczas wakacji i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy bezpiecznie kąpać się w zbiornikach wodnych, co należy zrobić, gdy ktoś posłuży się cyberprzemocą w stosunku do nas   Policjantki przypomniały zasady korzystania z motorów, skuterów i motocykli.
 • 22.06 - Uczennice reprezentowały naszą szkołę na gali rozdania nagród w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Była to nagroda za udział w konkursie ekologicznym na zbiórkę makulatury. Następnie grupa zwiedziła zoo.
 • 26.06 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę, a rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły uhonorowała dyplomami i słodkim upominkiem. Najlepszą uczennicą  okazała się Katarzyna Sztyler. Otrzymała ona Nagrodę Starosty i Nagrodę Wójta, najlepszymi sportowcami uczniowie kl. IIIc Mateusz Neska i Wioletta Fatek. Wszystkim gratulujemy promocji do następnej klasy i życzymy miłego wypoczynku wakacyjnego.

Opracowała: B. Jaworska

 

Kalendarium uroczystości w roku szkolnym 2015/2016

 • 01.09. – Inauguracja nowego roku szkolnego. Pani dyrektor E. Sztyler powitała serdecznie uczniów, rodziców, kadrę pedagogów, pracowników szkoły. Gorące brawa otrzymali uczniowie klas pierwszych oraz ich wychowawcy: R. Pajączkowska, M. Bąk, A. Romanowska. Z życzeniami samych radosnych dni w szkole i dobrych ocen rozeszliśmy się do sal.
 • 15.09. - Debata i wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 48% społeczności szkolnej. Nowy samorząd tworzą: A. Gajda, M. Pietrasik, D. Syta, M. Krzosek, A. Grela. Życzymy owocnej pracy.
 • 18.09. – XXIV Dni Chorągwi Mazowieckiej w Radomiu – udział 11 harcerzy z naszej drużyny, którzy tworzyli patrol. Harcerze mieli okazję wziąć udział w grze terenowej po Radomiu i poznać drużyny z całego województwa mazowieckiego.
 • 19.09. – Apel Młodych. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Nasi uczniowie z 7 tys. Innych uczestników spotkali się na Placu Kazimierzowskim z o. Leonem Knabitem.
 • 19.09. – Obchody XV Dnia Papieskiego w szkole, pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Papież Franciszek poprosił, aby dziedzictwo duchowe JP II inspirowało do działań na rzecz Kościoła, rodziny i społeczeństwa.
 • 25.09. – V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. T. Celucha wyruszyli w teren, by sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców gminy. Wyniki były imponujące. 
 • 13.10. – Święto Edukacji Narodowej uczniowie uczcili akademią. Zaprezentowali ciekawy program artystyczny, na który złożyły się żartobliwe scenki z życia szkoły i piosenki.
 • 13.10. - Wyjazd uczniów do kina na film pt. „Mały Książę”. Film wyreżyserował M. Osborne na podstawie książki A. de Saint Exupery’ego. Podróży głównej bohaterki do krainy własnej wyobraźni towarzyszyli prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców.
 • 01.11. – Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Harcerze złożyli w tym dniu kwiaty na mogiłach Obrońców Ziemi Radzanowskiej, zapalili znicze, trzymali honorową wartę.
 • 04.11. – Koncert Akordeonistów
 • 07.11. – X Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. Harcerze dobrze bawili sięna festiwalu w Borkowicach.
 • 11.11. - Po raz 97. w naszym kraju czcimy 11 Listopada jako Święto Niepodległości. Cytat ,,Polsko ty moja” był przewodnią myślą akademii, poświęconej tym, którzy wywalczyli Niepodległość naszej ojczyzny.
 • 06.11. – 12.11. – Nasi uczniowie po raz trzeci wyjechali na obóz językowy Euro Week – Szkoła Liderów do Międzygórza w Sudetach. Uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez wolontariuszy różnych państw.
 • 25.11. – Ślubowanie klas pierwszych.
 • 04.12. – Mikołajkowa Noc Filmowa
 • 10.12. – VI Festiwal Kolęd i Pastorałek
 • 12.12. – Żywa lekcja historii 
 • 08.12. – Szlachetna paczka. W tym roku obdarowaliśmy artykułami spożywczymi, papierniczymi i chemicznymi sześcioosobową rodzinę z okolic Radomia. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie.
 • 18.12. – Podsumowanie realizacji projektu mPotęga
 • 21.12. – Konferencja ekologiczna w ramach projektu ,,Gimnazjalna Pracownia Ekologiczna”
 • 22.12. – Wigilia Bożego Narodzenia. Kilka dni wcześniej harcerze z 1 DHZR przywieźli z Krakowa Betlejemskie Światełko Pokoju, by przekazać je mieszkańcom gminy jako symbol jedności, miłości i przebaczenia. Uczniowie pod opieka p. E. Szyderskiej przygotowali montaż słowny, przeplatany kolędami.
 • 10.01. – 24.finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę w tym roku przeznaczono dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Zebrano 3.717 zł. Wolontariuszom dziękujemy. 
 • 21.01. – Eliminacje sportowe o puchar Orange
 • 29.01. – Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas II prezentowali swoje projekty, nad którymi pracowali w I semestrze. Następnie poddano je ocenie uczniów i nauczycieli. Wygrał projekt „Dzień z życia nastolatki”, który przygotowały uczennice klasy IIa pod opieką pani Agnieszki Ciechowicz.
 • 14.02. - 20.02. – Wyjazd na EUROWEEK. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w wyjeździe na obóz językowy. Spotkali tam wolontariuszy z całego świata, z którymi utrzymują kontakt. Dzięki nauczycielom j. angielskiego dwaj z nich otrzymali zaproszenie, by odwiedzić naszą szkołę.
 • 05.03. – Finał o Puchar Orange. Sportowcy z naszej szkoły walczyli o Puchar Orange w różnych dyscyplinach sportowych. Zawodnicy KS ROGOTIX zdobyli łącznie 867 punktów, dzięki czemu zajęli 3 miejsce. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich klubów z woj. mazowieckiego.
 • 17.03. – Konkurs matematyczny Kangur. W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Przez 75 minut uczniowie zmagali się z zadaniami matematycznymi. 
 • 17.03. – Spotkanie z policją. W naszej szkole odbyło się spotkanie z policją na temat zagrożeń dotyczących korzystania z narkotyków i dopalaczy. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o niebezpieczeństwach wynikających z ich spożywania.
 • 05.04. – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach powiatowych wzięło udział troje uczniów. Najlepszy wynik z uczniów naszej szkoły osiągnęła Dominika Gajda. Gratulujemy! 
 • 05.04. – Szkolny Dzień Talentów. Uczniowie prezentowali w tym dniu swój potencjał i umiejętności. Za wyjątkowy talent plastyczny została nagrodzona Kamila Rylska, która zdobyła puchar, ufundowany przez Panią Dyrektor.
 • 18.04. - 20.04. – Egzaminy gimnazjalne, do których przystąpiło  65 uczniów naszej szkoły.
 • 22.04. – 24.04 – Rajd Barabasza. Nasza drużyna harcerska zajęła III miejsce w grze terenowej.
 • 28.04. – Spotkanie z wolontariuszami. Naszą szkołę odwiedziło dwóch wolontariuszy z EUROWEEKU, Memo, pochodzący z Meksyku i Jonas, mieszkający na stałe w Danii. Wolontariusze przebywali u nas tydzień, prowadzili zajęcia j. angielskiego, wymieniali się swoim doświadczeniem, nawiązywali kontakty z młodzieżą. 
 • 29.04. – Dzień Absolwenta to okazja do wymiany doświadczeń, informacji, porad, wniosków. Absolwenci podpowiadali kierunki kształcenia, zawody, szkoły, co jest prawdą, a co mitem. W tym roku przybyli do nas nie tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ale również studenci i osoby pracujące.
 • 04.05. – Upamiętnienie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja akademią obrazującą sceny z kart historii, sylwetki wybitnych Polaków, twórców Konstytucji.
 • 12.05. – Udział uczniów w konkursie poświęconym życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Konkurs odbył się z okazji 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci pisarza.
 • 12.05. – DIGITAL YOUTH FORUM. W tym wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik, wzięła udział piętnastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły. Uczniowie zdobyli wiedzę w obszarze programowania, fotografii mobilnej, tworzenia materiałów filmowych i gier oraz bezpieczeństwa online.
 • 20.05. - 22.05. – Udział harcerzy w Ogólnopolskim Rajdzie ,,Wisła” oraz w ognisku zorganizowanym w Gorzewie.
 • 16.06. – 19.06. – Tydzień kultury w naszej szkole. W naszej szkole odbył się tydzień kultury pod hasłem „Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie. Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili.” Akcja miała na celu propagowanie czytelnictwa, rozwijanie kultury słowa, poznawanie tradycji i zwyczajów naszego kraju.
 • 03.06. – Pieszy rajd do Miejsc Pamięci Narodowej. Nasi uczniowie wzięli udział w rajdzie zorganizowanym przez PSP im. H. Sienkiewicza w Rogolinie do Grotek. W miejscowości tej znajduje się tablica upamiętniająca pobyt rodu Sienkiewiczów w naszej gminie.
 • 07.06. – Dzień Otwarty i Dzień języków obcych. W naszym gimnazjum zorganizowano Dzień Otwarty, w ramach którego naszą szkołę odwiedziły szóste klasy szkół podstawowych z wychowawcami. Z okazji Dnia Języków Obcych zostały zaprezentowane piosenki w języku angielskim i rosyjskim.
 • 24.06. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę, a rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły uhonorowała dyplomami.

Opracowała: B. Jaworska

 

Kalendarium uroczystości w roku szkolnym 2016/2017 – okres I

 • 01.09. – Inauguracja nowego roku szkolnego. Pani dyrektor E. Sztyler, witając uczniów, rodziców, kadrę pedagogów, pracowników szkoły, powiedziała: Oby zdobywanie wiedzy, odkrywanie nauki, odnajdywanie samego siebie stało się fascynującą wycieczką w nieznane. Gorące brawa otrzymali uczniowie klas pierwszych oraz ich wychowawcy: Beata Jaworska, Tomasz Celuch, Sylwester Michalak Z życzeniami samych radosnych dni w szkole i dobrych ocen rozeszliśmy się do sal.
 • 22.09. – Udział uczniów w spektaklu zaprezentowanym przez aktorów Teatru Młodego Pokolenia pt. ,,Skąpiec”. Uczniowie z zaciekawieniem śledzili perypetie bohaterów. Humorystyczne dialogi, zabawne sytuacje, próby włączenia widzów w przebieg zdarzeń robiły wrażenie. 
 • 23.09. – Udział uczniów w rajdzie pieszym do Miejsc Pamięci Narodowej.  Gimnazjaliści pod opieką wychowawców  udali się na Brodek, aby poznać wydarzenia, które miały miejsce 29 lipca 1944 r. Powitała ich p. Maria Paszyńska, świadek zbrodni hitlerowców, która opowiedziała w sposób niezwykle interesujący historię wojenną. Dotyczyła ona tragedii jej rodziny i bliskich, pomordowanych przez nazistowskich oprawców. 
 • 23.09. – Młodzież gimnazjalna wzięła udział w wyjeździe na Międzynarodowe Targi Gier Komputerowych GGW do Nadarzyna.
 • 28.09. - Wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 50% społeczności szkolnej. Nowy samorząd tworzą: K. Aderek, K. Burska, M. Gajda, O. Wójcik, K. Młodawski, D. Bojanowicz, P. Korycki Życzymy SU owocnej pracy.
 • 09.10.- 1DHZR im. ppor. Stanisława Pruszkowskiego, ps. ,,Maciek’’, wzięła udział w warsztatach harcerskich w Starej Błotnicy. Uczestnicy zdobyli wiele przydatnych umiejętności.
 • 12.10. – Święto Edukacji Narodowej uczniowie uczcili akademią. Zaprezentowali ciekawy program artystyczny, na który złożyły się żartobliwe scenki z życia szkoły i piosenki.
 • 17-23.10.- Uczniowie wzięli udział w 8. Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Gimnazjaliści podjęli działania, które pozwalają określić plany zawodowe, predyspozycje, ścieżkę edukacyjną. Kącik Absolwenta systematycznie jest wzbogacany o losy i historie naszych uczniów.
 • 01.11. – Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Harcerze złożyli w tym dniu kwiaty na mogiłach Obrońców Ziemi Radzanowskiej, zapalili znicze, trzymali honorową wartę.
 • 05-06.11.- Harcerze z naszej szkoły uczestniczyli w XI Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej w Borkowicach. Najpierw miała miejsce gra terenowa. Następnie odbył się Festiwal. W kolejnym dniu drużyny harcerskie uczestniczyły we Mszy Świętej w kościele w Borkowicach. Spotkanie zakończyło się apelem. 
 • 10-16.11.- Grupa uczniów (19) wzięła udział w obozie językowym w Międzygórzu. Zajęcia prowadzili wolontariusze m.in. z Łotwy, Danii, Francji, Meksyku, Filipin, Wietnamu, Indii czy Azerbejdżanu. Uczniowie wrócili do domów z nową wiedzą, umiejętnościami i pomysłami.
 • 11.11. - Po raz 98. w naszym kraju czcimy 11 Listopada jako Święto Niepodległości. Cytat ,,Polsko ty moja” był przewodnią myślą akademii, poświęconej tym, którzy wywalczyli Niepodległość naszej ojczyzny.
 • 25.11. – W tym dniu odbyło się Ślubowanie klas pierwszych. Aktu ślubowania dokonała p. dyrektor E. Sztyler. Uczniowie otrzymali upominki od władz samorządowych oraz od uczniów klas II. Przygotowano program artystyczny oraz dyskotekę. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali rodzice.
 • W listopadzie grupa uczniów pod opieką p. B. Jaworskiej i p. A. Ciechowicz realizowała projekt ,,Uczymy (się) razem dla pokoju”, propagujący edukację globalną. Projekt miał na celu zachęcić uczniów do zmiany postaw obywatelskich, konsumenckich i proekologicznych.
 • 08.12. – W ramach propagowania czytelnictwa w szkole odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Gają Kołodziej. Jest ona autorką kilku poczytnych powieści dla młodzieży. Poza tym rozwija nietypowe zainteresowania: uczy się j. koreańskiego, trenuje wschodnie sztuki walki, gra na fortepianie, haftuje. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Radzanowie.
 • 08.12. – Szlachetna paczka. W tym roku obdarowaliśmy artykułami spożywczymi, papierniczymi i chemicznymi siedmioosobową rodzinę z powiatu białobrzeskiego. Zakupiliśmy też kuchnię gazową z wyposażeniem. Do akcji włączyli się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. SU zorganizował również akcję zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na Fundusz Stypendialny.
 • 11.12 – Betlejemskie Światło Pokoju dotarło po raz 26. do Polski. Nasi harcerze odebrali Je z Krakowa, by następnie rozprowadzić po całej Gminie. Warto pielęgnować tę tradycję, która łączy serca ludzi na całym świecie. 
 • 22.12. – Wigilia Bożego Narodzenia. Społeczność szkolna wzięła udział w spotkaniu, by wspólnie uczcić Narodzenie Jezusa. Młodsi uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny z układem tanecznym, obrazujący tematykę religijną.
 • 15.01. – 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę w tym roku przeznaczono  na pomoc dzieciom na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki seniorom. Zebrano 7799,49 zł. Wolontariuszom dziękujemy. 
 • Książki czytajmy! W tym roku szkoła pozyskała księgozbiór o wartości 5 tys. zł. Było to możliwe dzięki udziałowi w Narodowym Programie Czytelnictwa ogłoszonym przez MEN i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 • Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w zajęciach z j. angielskiego prowadzonych przez wolontariuszy z Kenii i Francji: Kiwi oraz Nicolasa. Zaproszeni goście uświadomili nam, że pozornie dalekie kultury są na wyciągnięcie ręki. Takie lekcje uczą też tolerancji, otwartości,  łamią stereotypy.
 • Uczennica K. Burska pod opieką p. M. Iwańczyka wzięła udział w Festiwalu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych w języku angielskim w LO im. Armii Krajowej Białobrzegach. Zaprezentowała utwór ,,O Holy Night”. Tym samym ,,wyśpiewała” w swej kategorii wiekowej I miejsce. Gratulujemy.  

 

Kalendarium uroczystości w roku szkolnym 2016/17 - okres II

 • 30.01. Realizacja projektu ,,Nowa jakość w edukacji ogólnej.” Uczniowie zostali objęci opieką edukacyjną z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języka angielskiego. W ramach zajęć swoją wiedzę bogacą też wszyscy nauczyciele, którzy korzystają z szerokiej oferty szkoleń.
 • 04.02. Wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w XVII Balu Wolontariuszy, który zorganizowano w Publicznym Gimnazjum nr 10 im. Lotników Polskich w Radomiu. Uroczystość była wyrazem podziękowań za bezinteresowną pomoc , czas poświęcony innym i okazją do integracji.
 • 16.03. – Konkurs matematyczny Kangur. W konkursie wzięło udział 24 uczniów. Przez 75 minut uczniowie zmagali się z zadaniami matematycznymi. Uczennica kl. IIa Wiktoria Szyderska zdobyła wyróżnienie.
 • 21.03. – Szkolny Dzień Talentów. Uczniowie prezentowali w tym dniu swój potencjał i umiejętności. Za wyjątkowy talent zostali nagrodzeni: klasa Ia za taniec współczesny – I miejsce , Szymon Bednarski za grę na gitarze – II miejsce oraz Karolina Ciechowicz za wykonanie piosenki ,,Oto ja” Ewy Farny – III miejsce .
 • 30.03. – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Pierwszy etap konkursu odbył się w PSP im. J Korczaka w Czarnocinie. Uczniowie przystąpili do części pisemnej i ustnej. W eliminacjach powiatowych, które odbyły się w KP PSP w Białobrzegach, wzięło udział czworo uczniów naszej szkoły. Najlepszy wynik osiągnął Jakub Dąbrowski (III m.) oraz Szymon Bednarski (IV m.) z kl. IIc. Gratulujemy!
 • 19.04. - 21.04. – W tych dniach odbyły się egzaminy gimnazjalne, do których przystąpiło 54 uczniów naszej szkoły. Wyniki egzaminu poznamy 16 czerwca.
 • 27.04. Harcerze i wolontariusze wzięli udział w sadzeniu drzew w Nadleśnictwie Radom. Chociaż pogoda nie sprzyjała (padał deszcz), udało się posadzić 4 tys. sadzonek dębów w Lesie Kapturskim w Janiszewie. Tak uczczono Ogólnopolskie Święto Lasu.
 • 28.04. – Dzień Absolwenta. Po raz szósty przyjechali do nas absolwenci, którzy uczęszczają do różnych szkół średnich i zawodowych w Radomiu, Przysusze, Białobrzegach oraz studenci i pracownicy z Radomia, Warszawy , Wrocławia. Zachęcali oni do mądrego planowania własnej ścieżki kariery zawodowej, rozwijania zainteresowań ,pasji. Akcentowali, jak ważna jest świadomość dobrego startu w szkole ponadgimnazjalnej. Czas spędzony z nimi upłynął w ciepłej atmosferze.
 • 04.05. – Upamiętnienie 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja akademią obrazującą sceny z kart historii, sylwetki wybitnych Polaków, twórców Konstytucji. Złożyły się na nią utwory poetyckie, a także wzruszająca oprawa muzyczna.
 • 19.05. – 21.05. – Udział harcerzy w XL Ogólnopolskim Harcerskim Rajdzie ,,Wisła 2017”. Jego organizatorem jest Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Wł. Broniewskiego. Przygotowano osiem tras. Po dwóch dniach wędrówki wszyscy zgromadzili się w stanicy harcerskiej. Harcerze wysłuchali koncertu zespołu Bayer Full i oglądali pokazy projekcji laserowej na tle lasu.
 • 30.05. – Udział w biegu o Puchar Wójta Gminy Radzanów. Imprezę organizowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie. Nasza szkołę reprezentowali najlepsi zawodnicy. W gronie laureatów znaleźli się: Paulina Jendra, Julia Stępniak, Paulina Morawska, Dominik Leśnowolski.
 • 01.06. Pamięć Patronów naszej szkoły uczciliśmy rajdem pieszym do Smardzewa, gdzie znajduje się Mogiła Powstańców Styczniowych z 1863r. Rajd zorganizowali wychowawcy klas. Uczniowie oddali hołd tym, którzy walczyli w imię wolności. Była to ciekawa lekcja historii.
  W tym samym dniu około 50 uczniów wzięło udział w wyjeździe do Nadarzyna na Targi Gier Komputerowych. Wszyscy byli zachwyceni najnowszymi technologiami i możliwością grania w nowe gry. Pokazy cieszą się szerokim zainteresowaniem.
 • 01.06. - 02.06. - Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Bukównie. Na festiwalu każda drużyna prezentowała po dwie piosenki. Wszyscy dostali takie same nagrody. Wieczorem skupiono się na grach i zabawach. Tej nocy do naszej drużyny dołączyli nowi harcerze poprzez złożenie przyrzeczenia. Następnego dnia odbyła się gra terenowa.
 • 08.06. – odbyła się uroczystość podsumowująca realizację programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany. Jednocześnie dokonano inauguracji projektu ,,Wspólna troska o nowe pokolenie.” Projekt dofinansowano ze środków programu ,,Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i ,,Koalicję dla Młodych” FLZB. Uwieńczeniem dotychczasowej pracy w ramach Oceniania Kształtującego było uroczyste wręczenie przez mentora programu p. Małgorzatą Ostrowską na ręce p. dyrektor Edyty Sztyler Tytułu Szkoły Uczącej Się. Z przyjemnością goście wysłuchali koncertu w wykonaniu harcerzy z 1 Drużyny Harcerskiej Ziemi Radzanowskiej im. ppr. Stanisława Pruszkowskiego.
 • 23.06. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po Mszy św. Społeczność szkolna udała się do sali gimnastycznej szkoły, by dokonać podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczej. Najbardziej wyróżniającym się uczniom wręczono nagrody, dyplomy. Z radością uczniowie, nauczyciele i pracownicy udali się na letni wypoczynek.

 

Kalendarium uroczystości w roku szkolnym 2017/2018

 • 04.09. – Inauguracja nowego roku szkolnego. Pani dyrektor E. Sztyler powitała serdecznie uczniów, rodziców, kadrę pedagogów, pracowników szkoły. Wychowawcy przeszli do swoich klas, by przedstawić sprawy organizacyjne.

 • 15.09. - Wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 48% społeczności szkolnej. Nowy samorząd tworzą: Kacper Młodawski, Natalia Stachurska, Lidia Dudkiewicz, Damian Król, Patryk Płodzik, Mateusz Petrzak, Jakub Dąbrowski, Damian Bojanowicz, Julia Munik, Emilia Bień, Katarzyna Wieteska, Martyna Pulkowska, Paulina Kot. Życzymy im owocnej pracy.

 • 15-17.09. – XXVI Dni Chorągwi Mazowieckiej w Lipsku. W obchodach wzięło udział 23 harcerzy z naszej drużyny, którzy tworzyli patrol. Harcerze mieli okazję uczestniczyć w grze terenowej po Lipsku i poznać drużyny z całego województwa mazowieckiego. Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Turystycznej i Harcerskiej.

 • 13.10. – W naszym gimnazjum obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości montaż słowno-muzyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności.

 • 16-21.10. – Ogólnopolski Tydzień Kariery. W ramach obchodów OTK w szkole odbyło się wiele ciekawych spotkań oraz Dzień Talentów. Hasło tegorocznej edycji brzmi: ,,Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.

 • 17.10. – Obchody XVII Dnia Papieskiego w szkole pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

 • 18.10. – Spotkanie z pisarką dla dzieci i młodzieży Ewą Nowak.

 • 01.11. - Warta Harcerska. Tradycyjnie od 14 lat 1DHZR brała udział w całodziennej warcie przy grobie swojego Patrona S. Pruszkowskiego.

 • 10.11. – Święto Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto to było okazją do spotkania na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie wysłuchali programu artystycznego przy asyście pocztu sztandarowego.

 • 17.11. – XII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. J. Łąckiego w Borkowicach – Festiwal miał charakter przeglądu, w którym uczestniczyło wiele drużyn. Nasi wykonawcy zaprezentowali dwie piosenki: ,,Babka w klapkach” oraz ,,Szara lilijka”.

 • 12.12. – We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Radzanowie przeprowadzono warsztaty czytelnicze dla kilkunastu uczniów naszej szkoły.

 • 17.12. – Betlejemskie Światełko Pokoju- W grudniu nasza drużyna harcerska, jak co roku, wyjechała na BŚP do Krakowa. Kilka dni potem zadaniem harcerzy było podzielenie się Światełkiem z mieszkańcami naszej gminy.

 • 18.12. – Szlachetna Paczka. W XVII edycji Szlachetnej Paczki zdecydowaliśmy się pomóc rodzinie z okolic Białobrzegów. Dzięki uprzejmości darczyńców udało się przygotować 17 paczek.

 • 22.12. – Uroczysta Wigilia Bożego Narodzenia.
  14.01. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W styczniu odbył się 26. finał WOŚP. Nasi harcerze po raz kolejny wzięli udział w akcji, zbierając 6888, 63 zł.

 • 25.01. – Wystawa Mózg 2018. Uczniowie pod opieką p. A. Romanowskiej i p. T. Celucha wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Radomia na wystawę pt.: ,,Nie daj się zmanipulować”.

 • 23.02. – Targi Szkół. Grupa 54 uczniów z naszej szkoły pod opieką p. Edyty Sztyler oraz p. Tomasza Celucha wyjechała na Targi Szkół Ponadgimnazjalnych i Wyższych do Warszawy, które tradycyjnie są organizowane w Pałacu Kultury i Nauki. Spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu, czyli współwłaścicielem firmy OBAG Polska z siedzibą w Radzanowie, p. A. Pękackim.

 • 04.03. – Bieg Tropem Wilczym. Po raz 5. odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym wzięli udział harcerze z 1DHZR. Chętni wystartowali
  w Odrzywole, w koszulkach z wizerunkiem Witolda Pileckiego.

 • 13.03. – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. W Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie odbyły się gminne eliminacje OTWP.

 • 16.03. – W Starej Błotnicy rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych, w których uczestniczyły drużyny z Hufca Radom-Powiat.

 • 22.03. – Spotkanie z założycielem i właścicielem firmy FORMAT w Rogolinie, p. K. Krawczykiem.

 • 18-20.04. – Egzamin gimnazjalny. W tym roku do egzaminów przystąpiło 50 uczniów naszej szkoły. Pierwszego dnia odbył się egzamin z części humanistycznej, drugiego
  z części matematyczno-przyrodniczej, a trzeciego dnia z języka angielskiego.

 • 25.04 – Debata ,,Narkotyki, dopalacze - Nie tędy droga!”. Uczniowie klasy IIc pod opieką wychowawcy wzięli udział w debacie na temat przeciwdziałań powszechności dopalaczy, która odbyła się w LO im. Armii Krajowej w Białobrzegach. W grze terenowej nasi uczniowie zajęli I miejsce.

 • 27.04 – Dzień Absolwenta. Już po raz siódmy powitaliśmy w murach naszej szkoły absolwentów. Tegoroczna formuła spotkania różniła się od poprzednich, ponieważ wykorzystaliśmy metodę World-Cafe. Dzięki takiej formule uczniowie mogli bezpośrednio porozmawiać z absolwentami.

 • 07.05. - 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, który podkreślał ważność tego wydarzenia w historii naszego kraju. W czasie uroczystości miała miejsce honorowa warta harcerzy.

 • 18-20.05. - XLI Ogólnopolski Harcerski Rajd ,,Wisła”. Patrol naszych harcerzy nazywał się ,,W stronę słońca”. Składał się z 14 osób, Do pokonania była trasa IV, na której było 6 punktów z zadaniami.

 • 19/20.05. - Noc Muzeów w Łodzi. Uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili Łódzkie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Muzeum Farmacji i Muzeum Kinematografii. Na koniec był nocny spacer ul. Piotrowską.

 • 23.05. - Bieg Rogoliński dla Niepodległej. Celem biegu było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 • 29.05. - Dzień Dziecka z Centrum Wolontariatu ,,ARKA”. Siedmioro wolontariuszy wzięło udział w obchodach Dnia Dziecka w Radomiu, wcielili się w rolę animatorów zabaw dla najmłodszych.

 • 11.06. - Prezentacja Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas III zaprezentowali projekty edukacyjne, nad którymi pracowali przez kilka tygodni. Realizowane projekty nosiły tytuły: Niepodległa, Czy fizyka może być na fali? , Ocalamy od zapomnienia , Jak ocalić od zapomnienia? , Sport to zdrowie , Turniej młodych szczypiornistów, Cuda naszej gminy, Młodzi tenisiści. Najlepszym projektem okazał się: Czy fizyka może być na fali?’; wyróżniony został :Jak ocalić od zapomnienia?

 • 11.06. – Pieszy rajd do Miejsc Pamięci Narodowej. Nasi uczniowie wzięli udział w rajdzie pieszym do Smardzewa. Odwiedzili mogiłę pilotów oraz Powstańców Styczniowych.

 • 22.06. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Pani dyrektor szczególne słowa podziękowania skierowała do Wójta Gminy Radzanów, p. S. Kruślińskiego, który zawsze wspierał działania szkoły. Podziękowała również wszystkim pracownikom za dotychczasową współpracę. Najlepszych uczniów oraz rodziców zaangażowanych w pracę uhonorowała nagrodami oraz dyplomami.

  Opracowała: B. Jaworska

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Działaj lokalnie  Centrum Edukacji Obywatelskiej  Młody Obywatel  mFundacja  Szkoła z klasą 2.0

Mazowsze serce Polski  Kapitał Ludzki  Europejski Fundusz Społeczny

mFundacja  Cybernauci  Wolne Lektury