KOLONIE LETNIE 2018

Wójt Gminy informuje, że dla 65 dzieci rolników zamieszkujących Gminę Radzanów, będzie zorganizowana kolonia letnia z dofinansowaniem KRUS. W programie kolonii wiele atrakcji dla uczestników.

KOLONIE W GÓRACH
Miejsce wyjazdu: Biały Dunajec
Termin: 28.07.2018 r. – 07.08.2018 r.
Koszt wyjazdu dla rodzica: 350 zł od osoby
Organizatorem kolonii w górach jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina.

szczegółowe informacje - pobierz

 

KOLONIE NAD MORZEM
Miejsce wyjazdu: Stegna - OŚRODEK „POLAR” przy ul. Wczasowej 5
Termin: 15.07.2018 r. – 25.07.2018 r.
Koszt wyjazdu dla rodzica: 550 zł od osoby
Organizatorem kolonii nad morzem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw.

szczegółowe informacje - pobierz

 

W wypoczynku mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku od 10 do 16 roku życia (tj. urodzone po 1 stycznia 2002 roku), których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę lub emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście do 19.06.2018 r. godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzanowie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby dzieci mogły wziąć udział w kolonii letniej rodzice w ww. terminie muszą dostarczyć do GOPS w Radzanowie następujące dokumenty:
1. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku – do pobrania w GOPS;
2. Zaświadczenie lub potwierdzenie wpłaty za ostatni kwartał dla co najmniej jednego z rodziców uczestników wypoczynku stwierdzających:
- ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie jednocześnie ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub
- pobieranie renty lub emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Działaj lokalnie  Centrum Edukacji Obywatelskiej  Młody Obywatel  mFundacja  Szkoła z klasą 2.0

Mazowsze serce Polski  Kapitał Ludzki  Europejski Fundusz Społeczny

mFundacja  Cybernauci  Wolne Lektury